Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.com
Åsen Bygdeforum har sommerpyntet Åsen sentrum,
 
Gåtur 26. juni kl 19.00
Oppmøte ved Holigaunet (Guri og Harald Skjesol).
Vi går om Sonstad, Skartjønna og Karbua.Husk mat og drikke.
Bli med du også! Arrangør: Åsen bygdekvinnelag
 
Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 12.00. Kl. 12.30 åpner vi den nye gangbrua mellom Fossingan og Elvheim.
Arr. Åsen Museum- og Historielag
 
 
Et steg nærmere hall, saksa fra Innherred.avisa.
 
 
Forslag til lokale kriterier for tildeling av plass i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester samt oppretting av venteliste i tråd med endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1
 
Sanitetsforreningen  Pensjonistlaget og  Museum og Historilages såmmårtur!
Tirsdag 27.juni 2017  program BUSSTUR RUNDT SNÅSAVATNET 
Buss fra Coop Extra Åsen kl. 08.30
Retur Åsen ca. kl.18.30
Pris: 650 kr. pr. pers.  (alt inkl.)
Påmelding senest mandag 19.juni til
Hermann Moe      tlf. 95 08 27 38
Liv Tunset           tlf. 95 92 96 94
 
Kryssløsninger i Åsen Litt historie /bakgrunnstoff.
Kommunedelplanene legger til rette for:
•    Ny møtefri E6 med to til tre felt
•    Nye toløpstunneler
•    Eget lokalvegnett
•    Gang-/sykkel, park & ride og kollektivholdeplasser
•    E6 skal gå utenom Åsen sentrum
•    Etablering av to planskilte kryss
•    Mindre sårbarhet
•    Bedre trafikksikkerhet
•    Bedre kapasitet
•    Kortere reisetid
Når en ser hva planen skal legge til rette for og  studerer kart over kryss nord, vil dette krysset med 4 felts veg, legge beslag på nesten all dyrkajorda i Hammer.
Er et kryss i Åsen som vist på møte 23. mai et godt alternativ?
 
Nye Veier: Møte i Åsen samfunnshus tirsdag 23. mai
Hovedtema kryssløsninger Åsen kryss sør  Vuddudalen - kryss nord  Vassmarka.
Et godt besøkt møte ca.50 stk.,med god informasjon, der kryssløsninger var hovedtemaet.
Ordfører Robert Svarva  var møteleder.
Presentasjon Kvithammer - Åsen ved v/prosjektdirektør
Det vart lansert en ny kryssløsning i 2 plan bak Stokkberga, med tilknytting til lokalveg sør for Innlegget.
De to andre kryssa er planlagt som envegskryss, kryss sør på og avkjøring mot Trondeim. Kryss nord på og avkjøring mot Levanger.
Dette blir et diskusjonstema, hva er best for Åsen i framtida? Vi må nok ha dette klart før høsten.
Et tema for Åsbyggin er: Hvilke fordeler er det med bare et toplanskryss for Åsen.like øst for Kleiven, sør for Stokkan.
Hvilke utbyggings muligheter åpner seg ved denne løsningen?
Her må ulike planer kommer på bordet, både for og i mot.
Arr. ÅBF i samarbeid med Levanger kommune.
 
Bakgrunnstoff.:
Presentsajon PDF fra Nye Veier som ble gitt i Levanger formannskap 08.02.17 i
Presentasjon PDF fra Nye Veier AS som ble gitt i Levanger kommunestyre, 10.05.17
E6 ÅSEN NORD- MÆRE - Levanger kommune Kryssløsninger. Første kryss sør ved  Fiborgtangen.
 
Kommunestyret 10.05.17 - sak 26/17 - Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen - 2. gangs behandlingHensikten med planarbeidet er å regulere et område på ca. 13,5 daa. til konsentrert boligbebyggelse med sentrumsnær beliggenhet i Åsen. Forventet størrelsesorden i prosjektet er 50 boliger fordelt på leiligheter og kjedede eneboliger hovedsakelig i to etasjer, samt noe terrassert bebyggelse lengst nord i planområdet.
 
Saksa fra Trønderavisa. Åsens nye storstue ble for trang da Stokkbakkens omsorgssenter ble åpnet mandag formiddag.
 
Saksprotokoll for Levanger seniorråd - 05.04.2017 ligger ute på kommunenes hjemmeside.Husleie på Stokkbakken omsorgssenter var en viktig sak. I møte vart det utdelt dokument fra 2003 Sak 65/03  Nye Breidablikktunet betalingsordning, husleie  og garantiordning, og retningslinjer for tjenester og betalingsordninger.  De samme vedtak oppdatert bør også være relevant for Stokkbakken omsorgssenter
 
Stokkbakken omsorgssenter Flaggstang                                                                                                                                                
Det var Vullusjøen-Frolfjellet som vant.
 
Åsen Teaterlag Teaterinteresert? Infomøtet blir 15.mars kl 19:30 i biblioteket på samfunnshuset på Åsen
 
Vatn Kulturspinn & Bistro | Facebook
Nytt serveringssted i Åsen Vatn Kulturspinn & Bistro starter så smått opp med middagservering. I fyrste omgang held vi opent på torsdagane 12-17.
Torsdagsmiddagane byggjer vi omkring tradisjonskost, der vi serverer eit godt og solid måltid basert på lokale råvarer.
 
16. febr. Detaljregulering for sentrumsboliger Åsen, mottatt av kommunen 14.11.2016, sendes på høring og legges fram for offentlig ettersyn
 
16. februar Stokkbakken omsorgssenter og andre omsorgsdistrikt.
Revidert mandat for samarbeidsutvalgene innen helse og omsorg vedtas med følgende endringer:Vedtak.                  Arbeidsområde – nytt punkt: «Arbeide med tjenesteutvikling»
Sammensetning – nytt punkt: «En politisk valgt representant med vara»
Møter: «Driftskomiteen skal være representert i det årlige møtet»
 
NYE VEIERS
ANDRE PORTEFØLJEPRIORITERING -TRØNDELAG
8. februar. MØTE LEVANGER KOMMUNE – FORMANNSKAPET 
Jan Olav Sivertsen, Johan Arnt Vatnan
 
4. februar. Innherred avisa har besøkt 
Stokkbakken omsorgssenter i Åsen.
Bildegalleri Sånn ser det ut i det nye omsorgssentret. artikkel v/ Roger Svendsen.
 
 
Formannskap 08.02.17
Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 (etter Administrasjonsutvalgets møte)
Orienteringer:
•    Nye Veier AS – presentasjon av prosjekt i Trøndelag – samarbeid med Levanger kommune i videre planarbeid v/prosjektdirektør for E6 Trøndelag Johan Arnt Vatnan
Åpent møte for tilhørere.
 
3.februar. pressemelding Nye Veier
Jørund Gullikstad og Lars Bjørgård er ansatt som utbyggingssjefer for E6 Trøndelag.
 
Innherred - avisa. 21.jan. Artikel om eldreomsorgen i Levanger.
Åsen fylles, Skogn tømmes.
En æra er over for Skogn helsetun.
Link til intervju med Toralv Almlid.
 
17. januar 2017 pressemelding Nye Veier.
VEIUTBYGGINGER KAN GI ØKT PRODUKTIVITET OG VERDISKAPING 
På oppdrag for Nye Veier har Menon Economics beregnet produktivitetseffekter av fem vegutbygginger som reduserer reisetid.
Ranheim - Åsen har prioritet 1.
 
Åsen menighetshus, mandag 23. jan.  kl. 10-12
BABYSANG– et møtested for babyer med foreldre
 
 
Rundkjøring ved Hiberg. saksa  fra TA
Onsdag eller torsdag til uka tas en rundkjøring i bruk på E6 på Ronglan. Da innføres midlertidig omkjøring på gamle E6.
 
 
 
 
 
31.12 2016 Åsen Sanitetsforrenings Meldingsblad 2016
 
16.12 Saksa fra Trønderavisa E6 i Trøndelag mellom Ranheim – Åsen blir en av de prioriterte vegen for utredning og snarlig utbygging. Nye Veier  pressemelding.
 
Kommunalveg Hammer til Ronglan - stengt til 2018 ved Kolsum undergang fra mandag 5. desember 2016 til juli 2018  Den kommunale vegen fra Hammer (Åsen) til Ronglan (kryss med Fv. 111) vil bli stengt ved Kolsum undergang fra mandag 5. desember 2016 Dette grunnet pågående arbeid med midtdeler på E6.