Bli kjent med bygdas aktiviteter

Åsen Bygdeforum hjemmeside. Informasjon sendes 
redaktør  Guri Skjesol  415 07 784 mail aaseninfo@gmail.co
Saker fra 2017 er arkivert under Åsen info/ arkiv
I starten av møte vil Nye Veier – orientere om alternativt trasevalg fra Kleiven til Gulberget.i Åsen v/planleggingsleder Jan Olav Sivertsen og Utbyggingssjef Jørund Gullikstad (ca 45 min) Saksa fra adressa.
 
Info: Årskort Åsen Bygdealmenning        
Kortet kjøpes hos:  Åsen Innkjøpslag v/ Kristian, 
                               Åsen Regnskapslag v/ Ingebjørg
1. Kortet koster kr 250. Må være betalt før det registreres
    ved bommen.
2. Kortet scannes oppe på bomstasjon ved Tillmyra.
    Årskort Kr 500 betales med bankort og kortet scannes på  nytt.
3. Ved fornying av årsavgift vil dere få beskjed via automaten,
    dette ordnes av den enklete bruker.  God Tur!
Åsen Bygdealmenning  V Trond Revhaug
 
2018
10 På Topp Levanger  Administrert av Levanger idrettsråd
 
Kultur- og bibliotekbuss  Våren  2018~
I samarbeid med Levanger bibliotek.
ÅSEN, Coop Extra kl. 09.30-10.30
Torsdag: 11. januar   15. februar  22. mars  3. mai
 
I Åsen sanitetforrenigs meldingsblad for 2017