Åsen

Velkommen til Åsen!
Åsen et tettsted i Levanger kommune,23 km sør for Levanger sentrum.
Inntil 1962 var Åsen egen kommune,men ved kommune- sammenslåingen innlemmet i storkommunen Levanger.
I Åsen bor det i dag ca. 1700 personer.
 
Åsen sentrum sett fra Stokkberget
  Åsen sentrum.   Flere bilder fra Åsen finnes under     Bildegalleri          

    Mange er beskjeftiget i jordbruket, men det er også mange industriarbeidsplasser i bygda. Den største arbeidsplassen er Duun Industrier AS Duun Industrier med litt over 60 ansatte. Her lages det mye forskjellig utstyr til landbruket, så som vedmaskiner, brøyte- og sandstrøingsutstyr og gjødselpumper, men også   andre produkter.

   Siste industrietablering i Åsen skjedde i 2010 da Grilstad åpnet sitt kjøttforedlingsanlegg. I dag er det ca. 60 arbeidplasser ved bedriften.  
   I sentrum ligger også Brødrene Torkildsen Orgelbyggeri AS, en bedrift som ble etablert så tidlig som i 1882. De har blant annet bygd det nye orglet i Levanger Kirke.
   I samme område finner vi Aasen Sparebank Aasen sparebank som ble etablert samme år og nettopp feiret sitt 150-årsjubileum. Banken har i dag 25 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Åsen og underavdelinger i Levanger og Verdal sentrum.
   I Åsenfjord er Åsen settefisk, hytteservise i lokalene til Åsenfjord samvirkelag, og vi har Solhaug rusforebyggende senter.
  Bygda har også : Coop Prix, Mekonomen, Åsen Innkjøpslag, Åsen Regnskapslag, nyopprettet næringsslynge i kontorer til Åsen Sparebank, Åsenvøgga i stasjonsbygningen, Gullberget camping, Åsen oppvekstsenter, Åsen helsetun, idrettsanlegg, lege- og tannlegekontor og flere barnehager
Rike muligheter for friluftsliv
   I helgene og i sommermånedene øker innbyggertallet betraktelig. I de innerste fjordarmene av Åsenfjorden er det over 1000 hytter, og det er særlig trondheimsfolk som har funnet sine ferieparadis her inne. På Åsfjellet er det også mange hytter, men her er det bygdafolk og frostinger som er i flertall. I de mange vatna i Åsen er det rikelig med fisk, og mange turister benytter anledningen til en fisketur i Hammervatnet når de overnatter på Gullberget Camping. Om vinteren kommer det hvert år mange svensker som fisker på isen i Movatnet, Hoklingen og Hammervatnet. For skientusiaster er det hele vinteren godt preparerte løyper å finne på Åsfjellet, med skihytta som utgangspunkt. På sommeren flere turløyper for trim og trivsel
Tusenårssti
   Samme utgangspunkt har Tusenårsstien til Stokkvola, 516 m.o.h. Denne stien ble anlagt på dugnad i forbindelse med Levangers tusenårsjubileum i 2011. Sparebank 1 SMN ga 500 000 kroner i folkegave, og etter en spennende avstemning, vant åsbyggene fram med sitt spennende Tusenårssti-prosjekt. Stien har etter åpningen blitt svært mye benyttet, ikke bare av de aller sprekeste, men også av vanlige turgåere, og til og med av rullestolbrukere.
Rikt organisasjonsliv
   I bygda er det et rikt kulturliv. Det er tilbud om å spille i korps både for barn og voksne, og for de sangglade er det både songlag og ungdomskor.
Idrettslaget Aasguten, som ble stiftet i 1907, har et rikt tilbud i mange idrettsgrener, se laget hjemmeside: I.L. Aasguten
Et meget aktivt skytterlag med mye info på hjemesida:Aasen skytterlag
Se ellers egen oversikt over lag og organisasjoner.