Åsen Pensjonistlag

Laget avviklet sitt årsmøte febr 2017. Årsmeldinga fortalte om stor aktivitet og stor gavmildhet siste året.  Alle tillitsvalgte lot seg gjenvelge, så styret består fortsatt av:

Leder             : Torbjørn Nyborg
Nestleder       :  
Kasserer        :  Tor Hovdal
Sekretær        :  Gunvor Christiansen
Styremedlem  :  Inger Karin Bosnes
Varamedl.      :  Svein Bosnes
                 

 

Laget ble stiftet 15.04.1970, og har i dag ca. 80 medlemmer. Vi møtes på restauranten på Åsen samfunnshus én gang i måneden utenom sommerferien. Der er det ordnet med adkomst for rullestolbrukere, og det er handikaptoalett og teleslynge.
 
På møtene våre har vi variert underholdning, der sang og musikk har relativt stor plass, men vi har også kåserier med aktuelle emner. Og så har vi hjernetrim, noe som skal være bra for vår aldersgruppe.
 
Vil du vite mer, finner du aktuelt stoff under www.pensjonistforbundet.no. Organisasjonen har nå ca. 220 000 medlemmer, og er den eneste pensjonistorganisasjonen med drøftingsrett med regjeringen. Av aktuelle saker for foreningen nå, kan vi nevne:
 
  • Helse- og omsorgstjenester til eldre
  • Forbedring av økonomiske vilkår for pensjonister
  • Kulturelle og sosiale tilbud for pensjonister
  • Eget eldreombud
  • Dekning av utgifter til tannbehandling under et egenandelssystem
  • Lovfestet rett til sykeheimsplass
     
    Hvis noe av det som er nevnt ovenfor, er forenlig med dine interesser, ønsker og holdninger, ja, så er du velkommen som medlem i pensjonistlaget. Og vil tillater ”prøvesmaking”. Kom og se om du trives