Åsen Bygdealmenning

 
 Bilde avgiftskasse like etter Laplassen

Åsen Bygdealmenning.

Åsen Bygdealmenning:

Bestyrer Trond Revhaug  tlf. 74 05 63 26/992 95 249 aabalm@online.no

Bomveier på Åsfjellet:
 

Innerfjellet og Ytterfjellet har bomveier. Det selges årskort kr. 500,- hos Aasen Sparebank,  Skjervold, Ingrid Strøm og på almenningens kontor på Saga. Skjervold og Strøm bor i gårdene som er lett synlige fra veien ved Tillmyra.
 
Skjervold er den første like ved veien. Når idrettslag har arrangement selges det dagskort ved avgiftskassene. Dette for å spare tid, samt som kontroll.
 
Dagskort kr. 50,- løses ved avgiftskassene ved inngangen i almenningen sine områder. Årskortene gjelder for både Innerfjellet og Ytterfjellet. Innerfjellet er den første muligheten like etter Laplassen. Til Ytterfjellet der blant annet volstien (Stokkvola, 516 moh) starter fra Skihytta må man ta av til høyre, noe som også er godt skiltet.
 
Ved passering med dagskort gjelder denne avgiften også for begge veiene samme dag.
 
God tur.

Bomveg Tillmyra til Haugatjønna, avgiftskasse like etter avkjørsel

Bomveg
 
Tillmyra – Haugatjønna
 
Vegen til Haugatjønna er en privat bomveg driftet av grunneierne. Vegen blir ikke vinterbrøytet
 
Vegavgift: Sesongkort kr 200,- dagskort kr. 20,-
 
Både sesongkort og dagskort kjøpes i avgift kassen ved avkjørsel ved Tillmyra.
 
God tur !