Åsen Bygdealmenning

Åsen Bygdealmenning:

Bestyrer Trond Revhaug  tlf. 74 05 63 26/992 95 249 aabalm@online.no

Bomveier på Åsfjellet:

 Info:   2018

Ny bom ved Tillmyra, bommen åpnes med kort, Årskort kr. 500 eller dagkort kr. 50

Kortet kjøpes hos:
Åsen Innkjøpslag v/ Kristian
Åsen Regnskapslag v/ Ingebjørg
1. Kortet koster kr 250. Må være betalt før det registreres
    ved bommen.
2. Kortet scannes oppe på bomstasjon ved Tillmyra.
    Årskort Kr 500 betales med bankort og kortet scannes på
    nytt.
3. Ved fornying av årsavgift vil dere få beskjed via automaten,
    dette ordnes av den enklete bruker
Åsen Bygdealmenning  V Trond Revhaug 

 
God tur.

Bomveg Tillmyra til Haugatjønna, avgiftskasse like etter avkjørsel

Bomveg
 
Tillmyra – Haugatjønna
 
Vegen til Haugatjønna er en privat bomveg driftet av grunneierne. Vegen blir ikke vinterbrøytet
 
Vegavgift: Sesongkort kr 200,- dagskort kr. 20,-
 
Både sesongkort og dagskort kjøpes i avgift kassen ved avkjørsel ved Tillmyra.
 
God tur !