ÅBF styret

       

 

Trivsel og bolyst

Åsen Bygdeforum er et felles organ for næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner i Åsen. To av formålene til Åsen Bygdeforum er å øke interessen for næringsutvikling og bosetning i bygda.    ÅBF vedtekter      

Åsen Bygdeforum aviklet sitt årsmøte 0404..2018

Det nye styret består av Roger Hokstad. leder Karin Nordaunet Arentz, Guri Skjesol, Andreas Haabeth og Astrid Hovdal Almlid.ny

Arbeidsutvalget Jon Egil Hammeren, Øyvind Nordaune, Olaf Vedul, Kristian Saxsvik, Lene Grenne og Trine Hansen Blomqvist ny.

Åsen Bygdeforum årsmelding 2017

Årsmelding Åsen Bygdeforum 2016

 

 
Åsen Bygdeforum
Medlemskontingent 2017 ÅBF
Det er utsendt giroer til bedrifter, lag og foreninger. Gjennom hjemmesida www.aaseninfo.no har ÅBF et mål om og markedsføre de kvaliteter Åsen har, og vi får gode tilbakemeldinger. En større aktivitet håper vi inspirerer til at flere betaler kontingent. Kontingenten er eneste inntektskilde, mere info bak overskrifta.
Takk for også du vil bli medlem.
 
Juni info Åsen bygdeforum . Åsen sentrum – stedsutvikling – samferdsel.
 
 
ÅBF skriv til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa Overlevert på Gråmyra i samband med Kleppas kjøretur med Bjarne Brøndbo. 9.mai 2012