Hjemmeside info

Åsen Bygdeforum har som mål og drifte en felles hjemmeside for innbyggerne i Åsen, næringslivet, lag og foreninger.
Redaktør er Guri Skjesol tlf. 41507784
 
Hjemmesida har en aktivitetskalender på venstre side, som  fylles med "hva skjer" i bygda.
Der kan aktiviteter legges ut lang tid i forveien. Aktuelt for hver uke legges så på framsida.
Som redaktør har jeg behov for tilbakemeldinger, både på "ris og ros" målet er å få til ei side som bygdefolket kan bruke som åpningside når dei går inn på internett.
 
Antall besøkende viser de siste 24 timer. Hver bruker registrering en gang i samme tidsrom.
Så har vi laget et fotoarkiv, der ønsker vi bilder fra hele bygda, Slik at vi får presentert bygda gjenom mange fotolinser.
 
Det er helt sikkert noen som er avglemt i de oversikter som ligger ute, gi tilbakemelding så ordner vi det .
Skal vi lykkes må dere sende inn informasjon. Så kan det tenkes jeg masser litt på å få inn stoff.
Gler meg til å ta fatt på en informativ jobb !
Tips, innlegg og bilder sendes til  guri.j.skjesol@gmail.com