Lag og foreninger

Lag og forreninger i bygda.

Gullstjerna 4H : leder Amalie Aaker mobil 916 07 082  amalie.aaker@hotmail.no
Gospelkoret RejoiSing leder Aashild Saursaunet mobil 970 44 982 aashild@ntebb.no 
Hoplavassdraget grunneierlag; Hoplavassdraget  leder Jon Egil Hammeren mobil 959 91 565 j.e.hammeren@maskon.no , kaserer Per Annar Myrskog mob. 905 55 609 per.vigdis@c2i.net
IL Aasguten: Leder Kjell Olav Einarsve mobil 906 62 610 Leder@aasguten.no
nestleder: Thea Hammeren theahammeren@hotmail.com 
Kortnebbgåsa allsanggruppe: leder Torhild Nyborg 
mobil 99032527
Åsen Arbeiderlag leder: Arild Børseth  arilboe@online.no     Nord-Trøndela AP
Åsen Rotaryklubb:  President  Tore Haabeth, Mobil:  976 96 210
Spiders MC: leder John Nordaune 970 73 631  kontakt@spidersms.no
 
Åsen Produsendtlag: Leder Geir Skjesol tlf 976 72 548
Åsen Samfunnshus leder  Eli Margrete Skjerve telf 92402463 eller e-post aasensamfunnshus@gmail.com.  
Åsen Sanitetesforening: Leder Unni Lundby Hammeren
mobil.450 30 668 unni.hammeren@gmail.com
Åsen Pensjonistlag : Leder Torbjørn Nyborg mob 93098033 mail torbjorn.nyborg@ntebb.no 
Åsen Songlag :  Leder Anne Lise Kvam mobil 938 98 151   annelisekvam@hotmail.com
Åsen Bygdekvinnelag : Leder Liv Hokling Tunset
Åsen Landbrukslag: leder Eskil Brenne mobil 976 91 230 eabrenne@frisurf.no Kasserer Håvar Skjesol hskjeso@online.no
Åsen Hornmusikklag: Leder Kolbjørn Hovdal
Åsen Museum og Historielag: Styret  leder Øivind Fiskvik mobil 957 53 758  post@aasenhistorie.no
Åsen Senterparti: leder Guri Skjesol  mobil 415 07 784 hjemmeside
Åsen Skogeeierlag: Leder Odd Arne Sæthertrø mobil 45 27 46 27.
Åsen Skolekorps: styret Eva Skauge  mobil  95484010  evaskauge@hotmail.com
Aasen Skytterlag: Andreas Haabeth Leder Hopla, 7632 Åsenfjord
45 61 26 12 ahaabeth@gmail.com
Åsen Ungdomskor: dirgent Tove Tvete Undlien tov-u@online.no   har pause