korrigert 30.06 kl. 08.50
Noen stikkord om det ÅBF har jobbet med i juni, og informasjon om en del politiske vedtak.
 
13. juni stilte leder spørsmål i plan- og utviklingskomiteen. « Åsen Bygdeforum vil be PUK vedta oppstart av Stedsutviklingsplan for Åsen, som omfatter områdene innenfor: Fra vest – øst:  Åsen Samfunnshus til  Vassmarka. Fra sør- nord: Stokkan til Hammervatnet»
 
Svar: Kommunen har startet en prosess for å utarbeide en områdeplan for Åsen sentrum, den omfatter nesten det området vi ønsket. (Det nye området stopper like vest for kirken). Vil komme tilbake med flere detaljer om planprosessen.
 
Som en oppfølging av ÅBF spørsmål i PUK, hadde Levanger-Avisa lørdag 23.juni et stort oppslag om trafikksituasjonen i Åsen sentrum. Både rektor Torje Munkeby og ÅBF fikk belyst mange problemstillinger. En takk til Joakim Myhre for en veldig god artikkel.
Kommunen starter planarbeidet med blanke ark. Det blir en ny områdeplan som skal vise oss hvordan vi kan utvikle Åsen. Det som er skrevet i artikkelen i LA legger grunnlaget for det videre arbeidet for ÅBF. Blant annet hvor kan vi  få nye områder for boliger, forretning, idrettshall og hvordan området mellom sentrum og Hammervatnet kan utnyttes, og som rektor Torje Munkeby understreker, det må gjøres noe med trafikksituasjonen rundt skolen.
 
Det er mange i Åsen som stiller spørsmål om valg av vegtrasé. Leder i ÅBF understreker at fokuset er på ny veg Kvithamar- Åsen.

Formannskapets vedtak 02.05.2012

PS 40/12 http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2011-2015/020512/P..." title="Nasjonal transportplan 2014- 2023, h