Trafikkulykke i Vedulslia

Enda en påminnelse om hvor farlig vegstrekningen Stjørdal - Åsen er.
Påkjørsel bakfra er en stor psykisk påkjenning for alle som bor og har sitt virke langs E-6, og daglig sitter med hjerte i halsen, når sterkt trafikkerte kjørefelt skal krysses. Mellom Svemarka på Skatval og  Åsen sentrum er det over 25 slike avkjørsler, til bolighus eller bedrifter, i tillegg til alle avkjørsler til avlingsveger.