Leder Sissel Lerstad Leangen mobil 902 52 405 sml@123.no 

Vil du vite enda mere om orginasjonen gå til  Nord Trøndelag Bygdekvinnelag 
 
Bygdekvinnelaget - en moderne møteplass

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelagets visjon, en moderne møteplass, bidrar til positivitet i bygdene våre.
 
Hvorfor bli medlem?

 • Et aktivt kvinnenettverk
 • Tilbud om kurs og egenutvikling
 • Bidra til kreativitet og nytenking
 • Benytte juridisk hjelpetelefon
 • Lære om lokale tradisjoner
 • Bidra til integrering
 • Tilgang til Bygdekvinnenes Hjelpefond
 • Bladet Bygdekvinner
 • Medlemsfordeler, diverse rabatter

Som medlem bidrar du til:

 • Liv og aktivitet i bygda
 • Bedre forståelse mellom kulturer
 • Samarbeid med andre kvinne- og bygdeorganisasjoner
 • Formidling av kulturarven til nye generasjoner
 • Likeverd mellom mennesker                   

 
            Noen av våre aktiviteter:

 • Medlemsmøter m/ulike aktiviteter
 • Gåturer i bygda
 • Div. andre turer
 • Grøtdag på fjellet
 • Kurs