Medlemskontingent 2013

Til gamle og nye medlemmer i ÅBF
Åsen Bygdeforum (ÅBF ) har som formål å arbeide aktivt for lokalsamfunnet, skape trivsel og bolyst. ÅBF vil fremme bosetting og næringsutvikling, samt forbedre miljø og utvikle kulturtilbud. 
ÅBF representerer næringsbedrifter, lag og foreninger med tilknytning til Åsen.
For å lykkes med dette er markedsføring av Åsen et viktig punkt. Fra 2012 er bygda vår å finne på ÅBF hjemmesiden www.aaseninfo.no
Som medlem får du markedsført ditt lag/bedrift på hjemmesiden med fane på høyre side (blir justert etter kontingent forfall), eller under næring/foreninger.
Innrapporterte arrangement kunngjøres, slik at du har en unik mulighet til å nå ut til folket.
Selve oppføring på hjemmesida er gratis, men ÅBF er likevel avhengig av inntekter til å drifte sine aktiviteter. Deler av dette dekkes av medlemmenes kontingent. Derfor er det viktig at både nye og gamle medlemmer støtter opp om ÅBF.
Medlemskontingenten pr. år, vedtatt på årsmøte 28.sept. 2011
Lag og foreninger kr. 250,-.
Enkeltpersoner/privatpersoner kr. 250,-
Bedrifter og foretak med mindre en 5 ansatte kr. 250,-
Bedrifter og foretak med 5 eller flere ansatte kr 500,-
Kasserer Kjersti Husby: kh@aasen-sparebank.no
Vi jobber for bygdas beste!  --   Har du nye ideer så gi oss gjerne tilbakemelding!
Hilsen Guri Skjesol, leder mob. 41507784 guri.skjesol@gmail.com
Kontonr.             4484 30 19754
Betalingsinformasjon
Kontingent for 2013
navn på betaler
Kontingent viser til oppsett ovenfor.                                                                                           
Hovedforfall  18.04.2013