G

Åsen Bygdekvinnelag har hele våren, sommeren og høsten gåturer rundt omkring i bygda, annenhver mandagskveld. Turene er åpne for alle, tid og sted blir annosert med oppslag på Prix Åsen og her på hjemmesida.

Kaffepause underveis. Husk mat og drikke.

Første tur er mandag 21. april. så  5.mai, 19. mai, 9. juni, 23. juni osv

Bli med du også!

Leder i turkomiteen Kari Langås 472 97 119

Arrangør: Åsen bygdekvinnelag