Videre utbygging i steinbruddet kommer i august.

Info fra Ole Jørstad. Har redusert det antallet planen gir mulighet til fra 24 til 16 inne i steinbruddet. Det blir 2 trinn a 8 enheter.Det første blir p-kjeller på bakken. Deretter kommer første etasjen 4 meter over dagens overflate.2 enheter i hver etasje. 4 etasjer. 8 enheter. Det blir magisk utsikt for alle!