Arkiv 2014

Levanger kommune 7 aug. 2014 endelig etter 4 år er Vassmarka næringspark på plass. Vedtatt 20.10.2010

Kommunedelplan helse og omsorg  Kort oppsummering etter at høringsfristen gikk ut.

 
Fossingtrøa foto P.B Mossing
Gravemaskinen på plass, venter på godkjent gravemelding.
Statens vegvesen vil skrinlegge en av E6 traseen i Åsen. For store inngrep i dyrka marka. Møte i Plan - og utviklingskomiteen 10.09 sak 69/14
 
Sakset fra Levanger avisa, der er det også mange bilder.
Med utgangspunkt fra Elvheim hadde elever fra Åsen barne- og ungdomsskole  joggedag torsdag. De som jogget kunne frivillig ta med penger til innsamling til SOS-barnebyer.

 

 
Åsen Museum og Historielag  bygdedag 6. juli en velykket dag med mange besøkende.
 
 
Elvheim 6. juli Einar Opøien sto for den offisielle åpningen av nyveien ned til Elvheim. foto K. Opheim
 
  
arkiv foto
  
Åsen Skolekorps har deltatt i NM skolekorps Janitsjar hvor de fikk 6 plass av 14 deltakere. Klipp fra Stjørdalsnytt nettavis. Gratulere til bygdas flinke ambasadører vi er stolt av dere!
 
Hoplavassdragets hjemmeside .Hoplavassdraget i Nord-Trøndelag ønsker velkommen til flotte fiske opplevelser. Her finner du det beste ørret- og røyefisket i Trøndelag. 
 
 
Moskus-okse
Knut Opheim møtte en stor gammel Moskus-okse i Drivdalen.
 
Plan- og utviklingskomiteen 11.06.14 - sak 49/14 - Detaljregulering for Åsen sentrum. Forslag til detaljregulering for Åsen sentrum sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 12-10.
Siste oppdatering på boligfeltet Fossingtrøa. boliger klare for salg i løpet av mai
 
Melding fra Levanger kommune.
Salgsklare tomter i Fossingtrøa
Da er Fossingtrøa ute på Finn.no, og på  hjemmesiden til Levanger kommune i løpet av torsdagen. Det kommer omtale av feltet i Levanger avisa og i TA står det annonse i dag torsdag.
 
Volbekken bru 
Offisiell åpning av "Volbekken" bru 1. juni kl. 12,00. les omtale i Levanger avisa. 
 
17. mai på Åsen Helsetun artikkel i Frostingen 22. mai. skrevet av Steinar Eggen.
For mange ble årets 17. mai noe helt spesielt, og førte til stor oppslutning om feiringen. Men for Svein Bye bød dagen på blandede følelser, for dette kan være hans siste nasjonaldag på institusjonen som er hans trygge skanse.
17. mai. Kristin Hovdal og Bente Tverdal Skaufel mottok innsatsprisen for 11 års innsats i Åsen skolekorps, fra leder i Åsen Skolekorps. Fra venstre Anne Berit Haabeth leder i korpset, Kristin Hovdal, Bente Tverdal Skaufel. foto guri     
 
   Øyvind Fiskvik holdt festalen ved Åsen helsetun. foto guri   
           
Lundentunet er skrapet og klart for sprenging. Foto 5.mai P.B.Mossing
 
Knut Opheim finner mange fine foto objekt her Siland ved Hopla.    

Gatelys langs Frostavegen fra Åsen samfunnshus til Åsenfjord sentrum. Formannskapet 2. april. Les også Levangeravisa. nettutgave. "Nå blir det lys i Åsen "

Åsen Helsetun. Mange spørsmål – men få svar innlegg i Frostingen 27. mars. Levanger kommune toppet laget, men åsbyggen reiste heim med flere spørsmål enn svar etter tirsdagens møte om helsetunet.  

Oppslag om eldreomsorg flyttet Åsen info/arkiv

Pensjonistene i Verdal kraftig ut mot Levanger - Vi er glad eldreomsorg ikke er en del av samkommunens ansvar. Vi krever verdig eldreomsorg. artikkel i Levanger-avisa

08.03.2014  Oppsummering av eldreomsorgen i dagens  Levanger- Avisa 
 
26.02.2014 Levanger kommune: Kommunestyremøtet 26.02.14  Redaktør Roger Reins leder i Levangeravisa 27.02.2014

Til politikerne i Levanger Kommune. Pårørende er opprørte over forslaget om at Åsen sykeheim i Levanger skal legges ned. Kommunen vil halvere antallet sykehjemsplasser NRK Midtnytt 

Institusjonsbruksplan – gjennomføring av kommunestyrets budsjettvedtak  Formannskapsmøtet 12. februar vedtak  Vil halvere antallet sykeheimsplasser, artikkel på  Levanger Avisas hjemmeside.
 
Kunngjøring om igangsatt reguleringsplanarbeid Åsen sentrum. Viser til kunngjøring på kommunens hjemmeside .Det varsles herved om at området vist på kart planlegges regulert med sikte på å utvide industriområdet, plassere idrettshall samt å legge til rette for nye vegløsninger.Området omfatter Åsen sentrum mellom Håmmårvegen og Åsen barne- og ungdomsskole og Åsen Stadion.( kartet viser også området øst for skolen)
Fossingtrøa 29. januar gateløpene tar form, foto K.Opheim  
Per Birger Mossing var også på fotosafari 29. jan. Her ser dere hvordan det nye boligfeltet ligger i forkant av dagens boliger.
 

Innherred samkommune møte 30.01.2014, Sak 4/14 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner - 2 gangs behandling. Denne sak inneholder også les vedlegg 10, utdypning av planprogram for kommunedelplan helse og omsorg i Levanger.  Det er i dette planprogrammet institusjonsbruksplan også hører hjemme, det står ikke at den er tatt ut. Nyttig link PS 78/12 OU 2012 – sluttrapport og forslag til tiltak utredning vedtak video. Spørsmål kan rettes til redaktøren.

. 
Presentasjon av Prosjektet Lundentùnet som består av tilsammen 15 stk. boenheter fordelt mellom Lundentùnet Borettslag m/8 stk. leiligheter som dette prospekter henviser til, og Lundentùnet Sameie som består av 7 kjedede boliger som bygges nedenfor Lundentùnet Borettslag Lundentunet byggestart utpå våren og innflytting er berammet 4. kvartal-2014.5 av 8 leiligheter er solgt. 3 ledige (3- roms 70 kvm). 1 av de kjedede boligene er reservert.
 

Kommunestyret 20.11 2013  Vedtak: Planprogram for Kommunedelplan for E6 og Nordlandsbanen, Stjørdal - Åsen fastsettes i medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.

 Vollamarka i Åsenfjorden. Oppdattert 26.11.2013. Tomteområdet består av 7 eneboligtomter, hvor 4 av dem straks er klare for salg. Tomtestørrelser: ca 1000 kvm, kommer tilbake med eksakt størrelse etter hvert
Fossingtrøa 5. jan 2014 Foto K. Opheim.
Har vi lov å håpe på boligbygging i 2014 ? Det er i alle fall ikke snøen som skal være til hinder. Det er kun 1.5 mnd. til mars da skal alt være på plass, sa administrasjonen i 2013.  
 
http://www.63gradernord.no Lars de Bruin webside.Inneholder informasjon om været,
 
Åsen Pensjonistlag, Åsen Sanitetsforening og Åsen Bygdeforum har sendt høringsuttalelse på budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - Høringsuttalelse.. lenker til Levangeravisa -  Levangeravisa
 
Viktige saker i Formannskapet onsdag 11. des. Veg og bane Trondheim - Steinkjer. Forprosjekt Åsen - Steinkjer,     IL Aasguten - søknad om økonomisk støtte til sanitæranlegg