Nytt om kommunale boligomr

Fossingtrøa blir noe endret. Enhetsleder har hatt flere møter med geoteknisk konsulent og reguleringsplanlegger. Oppsummert: Vi legger grøntområde på ”kvikkleireområdet”, og målet er å få den inn til PUK i juni møtet 13. juni, med høring i sommer(og endelig kommunestyrevedtak i september)Vi har startet prosjektering på vei, vann, avløp for Fossingtrøa og 4 tomter for Vollamarka, regner med at alle disse blir byggeklare våren 2013.