Mai info.

Fra Åsen Bygdeforum
Informasjon mai 2012
 
Årsmøtet 2. mai 2012
Per Olav Langås, leder og Anita Nesjø Tvete kasserer hadde frasagt seg gjenvalg.
Nytt styre:   Guri Skjesol , leder,  Kjersti Husby, kasserer,  Jon Einar Kirknes,  Beate Hovdal Opheim, Eli Margrete Skjerve
Arbeidsutvalg: Magne Husby, Frode Kokkin, Olaf Vedul, Jon Egil Hammeren
 
Som nyvalgt leder ser jeg fram til å arbeide aktivt for lokalsamfunnet., og gleder meg til å ta fatt.ÅBF arbeider for å fremme bosetting næringsutvikling, forbedre miljø og utvikle kulturtilbud.Aktivitetsplanen for 2012 har det som mål.Følge opp aktuelle saker: Tomter og bolig. E-6 utenom Åsen sentrum. Synligjøre Næringsarealet i Vassmarka.Vi har ny hjemmeside www.aaseninfo.no  som vi håper skal bli mye brukt.Vi vil gi råd, være bindeledd mot offentlig etater, så langt det er mulig.Tomtesituasjon er endelig i ferd med å bli realisert, ser ut som det til våren 2013 er byggeklare tomter i Åsen.

Hva skal vi i Åsen ha fokus på sett fra mitt ståsted.Akkurat nu er det E-6 utenom Åsen som har høgst prioritet. Nasjonal Transportplan er ute på høring, og der trengs det engasjement.  Det er viktig for alle å ha fullt fokus på ny E6 Kvithamar –Åsen , og snarlig E-6 utenom Åsen sentrum.Det betyr veldig mye miljøet i Åsen sentrum. Støybelastningen og støvplagene (mye svevestøv) er til stor belastning. Særlig for de som bor og har daglig virke, i aksen Bensinstasjonen – Høgbrua.Dette må vi legge stor vekt på, skal vi trekke til oss nye innbyggere må vi skape gode bomiljø.Hørings uttalelsen fra Levanger kom. Vedtak formannskap sak 40/12 

http://www.innherred-samkommune.no/saker/skom/111109/29_1.pdf

  se side 71 så finner dere Konsept 4 Maksimum som den politiske ledelsen i Levanger støtter. Der finner dere forslag til løsninger forbi Åsen både på E-6 og jernbane. Dette konseptet ligger også inn i Nasjonaltransportplan NTP som oppstart i planperioden, dersom Stortinget vedtar + 45 prosent i budsjettet.

Næringslivet og transportnæringen, er en viktig aktør for å legge press på løsninger i vårt området Langstein. Jeg jobber opp mot Proneo Verdal  v/ Svein Larsen og Verdal Næringsforum v/Rudolf Holmvik.
Dette var en kort oppsummering av de store saker, i tillegg kommer trivselstiltak som blomster i sentrum, i månedsskifte mai/juni er amplene på plass.
Gi tilbakemelding på ting som er uklart, eller andre viktige saker.
Vi spiller på lag – sammen har vi gjennomslagskraft.
Målet er  « Åsen et attraktivt sted, både å bu og være næringsaktør».
Åsen 4.mai 2012
Guri Skjesol, leder i Åsen Bygdeforum