Åsen Samfunnshus

Åsen samfunnshus adr. Frostaveien  0.7 km fra Åsen Essostasjon
Ved utleie kontakt  Eli Margrete Skjerve telf 92402463 eller
Prisene gjelder fra 1. mai 2016
Vasking kommer i tillegg 
Leiepriser:
Storsal, selskap/fest (hele huset):  Kr   4900
Storsal, møter/konsert:  Kr.  2500
Storsal, øvelser (uten kjøkken):  Kr.    400
Leie av hele huset kvelden før arrangement:  Kr.    800
   
Restaurant, selskap/fest (med kjøkken):  Kr.  2500
Restaurant, møter/konsert: Kr.    800
Leie av restaurant kvelden før arrangement:  Kr.    500
Restaurant, øvelser (uten kjøkken):  Kr.    300
Bibloteket kr.    
Vasking kommer i tillegg  
Timepris vasking ukedager Kr.   180
Timepris vasking helg Kr.   250
Toalettene er totalrenovert,Da er det opp til brukerne å holde det i orden.